Đăng ký khóa học

English For Global Citizen

Tiếng Anh Cho Công Dân Toàn Cầu

Khoá huấn luyện sẽ diễn ra liên tục trong 40 tuần cho năm học đầu tiên.

Thời gian: Sau khi phỏng vấn, dựa vào năng lực hiện tại giáo viên sẽ xếp lớp theo các khung giờ sau 5-6h sáng, 8-9h sáng, 2-3h chiều và 8-9h tối. Ngoài 1h học với giáo viên với số ngày tùy theo gói học, học viên được yêu cầu luyện tập trên hệ thống Mastery Coaching 2 tiếng mỗi ngày.