Đặt lịch tư vấn chương trình CLEAR SPEAKING

Tự tin nói tiếng anh cho cả thế giới hiểu chỉ trong 12 tuần

Hãy chọn lựa thời gian còn trống bên dưới và tiến hành trả lời một số câu hỏi của chúng tôi để chuẩn bị cho buổi tư vấn tốt nhất và cũng là thông tin cơ sở để chúng tôi có thể chọn lựa những học viên phù hợp với chương trình.